torsdag 29. september 2016

Espen Terjesen

Espen Terjesen er utdannet litteraturviter og har undervist både ved Universitetet i Bergen og barneskoler. Han jobber også som illustratør og designer. Og han holder ofte tegneseriekurs.

Når og hvor holdt du ditt første tegneseriekurs?

Jeg holdt mitt første tegneseriekurs i 2012. En barneskole her i Bergen kommune skulle arrangere fagdag, hvor de skulle drøfte de kreative fagenes rolle i skolen. Jeg ble hyret inn for å snakke om tegneserier og hvordan tegning kan brukes i undervisningen.

Jeg hadde i utgangspunktet laget et kursoplegg for barn, men skolen hadde funnet nettsida mi, og lurte på om jeg kunne holde kurset for de ansatte i stedet. Dette var egentlig en ypperlig anledning til å drøfte ideer og tanker jeg hadde med barneskolelærere. Lærerne spurte og gravde, og ga meg en rekke ideer og tanker jeg jobbet videre med.

Kan du beskrive kort hvordan du pleier å legge opp kursene dine, og hva du synes det er viktig at deltakerne får med seg?

Formålet med kursopplegget mitt er å ufarliggjøre tegning, samt å gjøre skolebarna i stand til å "skrive" med (enkle) tegninger.

Jeg har selv jobba som lærer i fem år, og ble litt overrasket over hvor mange barn som faktisk slutter å tegne når de går inn i tenårene. En av grunnene til dette er muligens at vi voksne maser litt mye om figurativ "realisme": tegn det du ser! Jeg viser barna at vi kan bruke denne samme visuelle informasjonen til å forenkle ! En kan muligens si at formålet med kurset er å gjøre veien fra tanke til tegning mer umiddelbar og direkte.

Men jeg ønsker også å utvide barnas tegneseriebegrep, som ofte er knyttet til konkrete utgivelser og distribusjonsformer. Tegneserier er mer enn Pondus og vitsestriper! Jeg viser barna at de kan bruke tegneseriespråket til hva som helst. Dette fungerer ofte som en vekker for enkelte barn, som deretter velger å lage tegneserier om alt fra matoppskrifter til kampsport.
Kan du nevne noen steder der du har holdt kurs?

Brorparten av kursvirksomheten min er for Den kulturelle skolesekken. Jeg har bl.a. besøkt Sandnes, Odda, Austevoll, Fitjar, Øygarden, Meland og Voss. Men jeg har òg holdt kurs for kulturkontorer, fritidsklubber og festivaler.

Dette skoleåret skal jeg på turné i Stavanger, Oslo og på Stord.

Har du planer om å holde kurs igjen snart?

Jeg skal på turné for Bergen kommune og Stavanger kommune, henholdsvis i oktober og november. På nyåret skal jeg til Oslo og Stord.

Les mer:
Espens nettside
blogg
Et annerledes tegneseriekurs

mandag 12. september 2016

Verksted og foredrag på Raptus


 På årets Raptus har jeg et foredrag om hvordan Øyvind Holen og jeg jobbet med Tegneserienes Historie, fra idéer, manus og skisser til ferdig bok.

Jeg har også to verksteder, et om splittpenn og et om pensel. Først viser jeg eksempler på hvordan tegnere har brukt disse verktøyene opp gjennom tegneseriehistorien. Jeg har har med preparerte tegneark der deltagerne selv kan prøve splitt og pensel.

Kontakt Raptus hvis du vil melde deg på verkstedene.
Tidspunkter:
Lørdag 17. sep kl 11.00: 
Tegneserienes Historie

Lørdag 17. sep kl 15.00: 
Splitt

Søndag 18. sep kl 15.00: 
Pensel

Tegneutstyr og papir sponses av Tegne.no, og jeg kommer til å sitte ved bordet deres det meste av festivalen. Der blir det også mulig å teste splitter og pensler.

Les mer:
Splitt- og penselkurs på Tegnekveld. 
Raptus’ nettside

søndag 11. september 2016

Bjørnsonfestivalen

 Denne uka hadde jeg foredrag og verksted for skoleelever i regi av Bjørnsonfestivalen i Molde.

Onsdag holdt jeg foredrag om Tegneserienes Historie for Eidsvåg barne- og ungdomsskole, og dagen etter holdt jeg samme foredrag på scenen i Teatret Vårt for 200 ungdomsskoleelever. 
Foto: Elin Høstmark

Tegneserieverkstedet jeg hadde for elever på mellomtrinnet i Eresfjord kan du lese om i Driva. Og Kvam skole har lagt ut noen bilder fra verkstedet jeg hadde der på torsdagen. Her er stripa vi lagde sammen, jeg tegnet og elevene fant på: