torsdag 22. oktober 2009

Flu og jeg på Løten


Mandag, tirsdag og onsdag denne uka hadde Flu Hartberg og jeg kurs for åttendeklassingene på Løten ungdomsskole.Hver av klassene fikk et dagskurs hver - A-klassen på mandag, B-klassen på tirsdag, og så kan du jo prøve å gjette hva som skjedde på onsdag.
En av jentene i A-klassen begynte til og med å lage sitt eget tegneseriehefte.


onsdag 14. oktober 2009

Odda og Jondal


Litteratursymposiet i Odda hadde tegneseriekurs på programmet i år.8. og 9. oktober var jeg på Odda Videregående Skole for å holde kurs for 10 påmeldte elever.Vi hadde bare 2 x 3 timer til rådighet så ingen rakk å tegne serien sin ferdig, men alle fikk laget hvert sitt kladdemanus.Teip fant vi ikke, så vi improviserte en utstilling av manusene på kateteret i stedet.Etter Litteratursymposiet gikk turen videre til Jondal, der bibliotekar Maria Brattbakk hadde invitert meg til å holde to tegneserieforedrag for ungdomstrinnet på Jondal Skule.Elevene ble oppfordret til å tegne og finne på historier i løpet av foredraget. Noen rakk faktisk å få skrevet en hel tegneserieside på den korte tiden. Ikke dårlig!
onsdag 7. oktober 2009

Tilbake på Granum


16. - 18. september var jeg tilbake på Einar Granum Kunstfagskole for å holde tegneseriekurs.Granum legger stor vekt på tegneundervisningen, så jeg fokuserer mest på idéarbeid og fortelleteknikk på kursene mine.

Siste dag hengte vi opp seriene og hadde gjennomgang.