søndag 7. mars 2021

Kommentarspor: Plakater for FFOU

Unge Funksjonshemmede (som tidligere het Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom, FFOU) er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. 

I 2006 tegnet jeg noen plakater på oppdrag for FFOU. De ville nå ut til skoleelever og satset på plakater med tegneseriemotiv. Vi ble enige om at hver plakat burde fortelle en liten historie, og at de skulle tegnes i en manga-inspirert stil. 

Styret i FFOU ville fokusere på tema som mestring, selvtillit, erfaring og det å være en kasteball i systemet. Så skrev de fire korte manus, der disse temaene ble tatt opp - via funksjonshemninger som diabetes, hjertefeil, lesevansker og rullestol. 

Jeg tegnet fire kladdemanus basert på disse manusene, og styret kom med tilbakemeldinger. Noen sider måtte skisses helt på nytt, mens på andre sider gjorde vi bare enkle endringer. Så sendte jeg nye versjoner av kladdemanus, og da de ble godkjent tegnet og fargela jeg de endelige versjonene. De ferdige plakatene ble hengt opp på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. 

Dette var et veldig artig oppdrag. FFOU var utrolig hyggelig å samarbeide med, og det var en morsom utfordring å prøve seg i manga-retning. 

Under kan du lese de ferdige plakatene, og begge rundene med kladdemanus: