fredag 25. mai 2018

Redigering

En historie og et poeng kan formidles på flere måter. Utfordringen ligger i å finne den beste måten.

I dette kurset skriver og skisser deltagerne først et kort kladdemanus. Så redigerer vi hverandres manus.

Kurset passer best for de med litt erfaring, eller som en fortsettelse av nybegynnerkurset.

Aldersgruppe: 
Fra 16 år

Varighet:
3 timer

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)

Ta gjerne kontakt hvis du vil arrangere et kurs som dette, eller hvis du vil vite mer.

Les mer:
Kladdemanus
Idémyldring
Sortering
Kursliste

onsdag 23. mai 2018

Originalside

I løpet av dette kurset lærer deltagerne å skrive, skisse og rentegne en serieside, ferdig til publisering. Kurset går over to dager.

Første dag jobber vi med figurer, ideer og manus. Andre dag konsentrerer vi oss om skissing og rentegning med tusj på profesjonelt tegnepapir.


Aldersgruppe: 
Fra 13 år

Varighet:
2 dager (2 x 6 timer)

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)

Ta gjerne kontakt hvis du vil arrangere et kurs som dette, eller hvis du vil vite mer.

Les mer:
Enkle figurer
Stuntserier
Originalside - blyant
Originalside - tusj
Kursliste

mandag 14. mai 2018

Fanzineverksted

I løpet av kurset skriver alle egne manus og tegner originalsider. Til slutt samles de ferdige seriene i et tegneseriehefte - en fanzine. Heftet kopieres, og alle deltagerne får sitt eget eksemplar.

Et fanzineverksted varer vanligvis 3 dager, men kan utvides. Første dag jobber vi med figurer, ideer og manus. Andre dag konsentrerer vi oss om skissing og rentegning med tusj på profesjonelt tegnepapir. Tredje dag setter vi sammen heftet og kopierer flere eksemplarer.

Kurset passer både for nybegynnere og de som har tegnet en stund.

Aldersgruppe: 
Fra 13 år

Varighet:
3 - 5 dager (6 timer per dag)

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på
Kopimaskin

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Eventuelt fargeblyanter

Jeg tar med profesjonelt tegnepapir og tusjer til deltagerne. De som vil kan også ta med egne favorittusjer. Ta gjerne kontakt hvis du vil arrangere et fanzinekurs, eller hvis du vil vite mer.

Les mer:
Enkle figurer
Stuntserier
Originalside - blyant
Originalside - tusj
Kursliste

tirsdag 8. mai 2018

Minicomics

Minicomics er bittesmå tegneseriehefter - i A6-format, med en tegning per side. Et minicomics-kurs kan vare i en eller to dager.

Minicomics-kurs, 1 dag:
Vi jobber med ideer og skisser, skriver manus og tegner og fargelegger en minicomic. Til slutt har alle sitt eget, unike hefte.

Minicomics-kurs, 2 dager: 
Vi jobber med ideer og skisser og skriver manus. Så skisses og rentegnes originalsider, som vi kopierer og setter sammen til hefter. Til slutt har deltagerne flere kopier av samme hefte - som kan gis bort i gave til venner og kjente.

Aldersgruppe: 
Fra 13 år

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på
Papirkutter
Kopimaskin

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Fargeblyanter
Sakser
Limstifter

Kurset passer både for nybegynnere og de med litt erfaring. Send meg gjerne en mail hvis du vil arrangere et Minicomics-kurs eller hvis du vil vite mer.

Les mer:
Enkle figurer
Stuntserier
Originalside - blyant
Originalside - tusj
Kursliste

mandag 7. mai 2018

Splitt og pensel

Den tradisjonelle måten å rentegne serier er med pensel eller pennesplitt - dyppet i flytende tusj eller blekk.

I dette kurset viser jeg en rekke eksempler på hvordan de mest kjente serietegnerne har rentegnet seriene sine gjennom historien. Så får deltagerne teste ut pensler og pennesplitter på kopierte blyantskisser og tegneserieoriginaler.

Kurset passer for både nybegynnere og mer erfarne.

Aldersgruppe: 
Fra 16 år

Varighet:
3 timer

Utstyr jeg trenger:
Projektor

Ta gjerne kontakt hvis du vil arrangere et kurs som dette, eller hvis du vil vite mer.

Les mer:
Splitt og penselkurs på Serieteket
Kursliste

fredag 4. mai 2018

Tegneserieverksted

På dette verkstedet lærer elevene å tegne egne seriefigurer, så skriver og skisser de et kort tegneseriemanus. De får også se hvordan en serietegner jobber.

Tegneserieverkstedet er produsert i samarbeid med DKS Akershus.

Alderstrinn: 
Passer for både mellomtrinnet, ungdomsskole og vgs.

Varighet:
180 minutter, tilpasses skolens vanlige timeplan

Maks antall elever: 
Barneskole: 25
Ungdomsskole og vgs: 30

Jeg trenger: 
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på.

Elevene trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Eventuelt fargeblyanter

Det er en fordel hvis samme lærer kan være til stede under hele verkstedet.

Ta gjerne kontakt hvis dere vil arrangere Tegneserieverksted, eller vil vite mer.torsdag 3. mai 2018

Tegneserier og Tegnefilm

Først tegner elevene enkle figurer og lager et kort tegneseriemanus. Så viser jeg eksempler fra gamle tegneserier og tegnefilmer - og forklarer hva de to kunstformene har til felles. Til sist tegner jeg en kort animasjon på nettbrett, basert på elevenes forslag og idéer.

Dette verkstedet er utprøvet på Ekeberg skole. Les mer.

Alderstrinn:
5. - 7. trinn

Varighet:
180 minutter, tilpasses skolens vanlige timeplan

Maks antall elever:
25

Jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på.

Elevene trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Fargeblyanter

Det er en fordel hvis samme lærer kan være til stede under hele verkstedet.

Ta gjerne kontakt hvis dere vil arrangere et verksted som dette, eller vil vite mer.onsdag 2. mai 2018

Fleip og Fakta

Tegneserier kan formidle både underholdning og fakta. I verkstedet Fleip og Fakta lærer elevene begge deler. Kurset varer to skoledager.

Første dag lærer elevene å tegne enkle figurer og de lager et kort tegneseriemanus. I tillegg får de en innføring i tegneserienes historie og virkemidler.

Andre dag tar vi utgangspunkt i et tema som elevene nylig har lært om. Elevene tegner skisser basert på dette temaet. Så finner vi på en fortellerfigur og skriver et manus. Til sist tegner og fargelegger elevene sitt eget lille tegneseriehefte: En Minicomic.

Dette verkstedet er utprøvet på Solberg skole. Les mer.

Alderstrinn: 
5. - 7. trinn

Varighet:
2 skoledager

Maks antall elever: 
25

Jeg trenger: 
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på.
Kopimaskin
Papirkutter

Elevene trenger: 
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Eventuelt fargeblyanter

Det er en fordel hvis samme lærer kan være til stede under hele verkstedet.

Ta gjerne kontakt hvis dere vil arrangere et verksted som dette, eller vil vite mer.
tirsdag 1. mai 2018

Lag tegneserier

Først finner vi på forskjellige figurer sammen. Barna kommer med idéer, og jeg tegner. Jeg viser hvordan man kan tegne figurene med forskjellige uttrykk. Så tegner barna egne figurer.

Jeg viser noen av virkemidlene i tegneserier, som snakkebobler, lydord og fartsstreker. Så tegner jeg en serie på flipoveren, samtidig som barna tegner og skriver egne serier.

Aldersgruppe:
Passer for alle. Barn som ikke skriver selv, må få hjelp av foreldre eller andre voksne.

Varighet: 
Etter avtale

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Fargeblyanter