fredag 25. mai 2018

Redigering

En historie og et poeng kan formidles på flere måter. Utfordringen ligger i å finne den beste måten.

I dette kurset skriver og skisser deltagerne først et kort kladdemanus. Så redigerer vi hverandres manus.

Kurset passer best for de med litt erfaring, eller som en fortsettelse av nybegynnerkurset.

Aldersgruppe: 
Fra 16 år

Varighet:
3 timer

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)

Ta gjerne kontakt hvis du vil arrangere et kurs som dette, eller hvis du vil vite mer.

Les mer:
Kladdemanus
Idémyldring
Sortering
Kursliste

onsdag 23. mai 2018

Originalside

I løpet av dette kurset lærer deltagerne å skrive, skisse og rentegne en serieside, ferdig til publisering. Kurset går over to dager.

Første dag jobber vi med figurer, ideer og manus. Andre dag konsentrerer vi oss om skissing og rentegning med tusj på profesjonelt tegnepapir.


Aldersgruppe: 
Fra 13 år

Varighet:
2 dager (2 x 6 timer)

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)

Ta gjerne kontakt hvis du vil arrangere et kurs som dette, eller hvis du vil vite mer.

Les mer:
Enkle figurer
Stuntserier
Originalside - blyant
Originalside - tusj
Kursliste

mandag 14. mai 2018

Tegn Fanziner!

Fanziner er opprinnelig magasiner laget av og for fans. I dette kurset lager vi en tegneseriefanzine sammen. Alle deltagerne bidrar med en side hver - eller mer.

Første dag jobber vi med figurer, ideer og manus. Andre dag skisser og rentegner vi seriene. Tredje dag setter vi sidene i sammenheng, kopierer, bretter og stifter til vi har et lite opplag av vår egen tegneseriefanzine.

Alle deltagerne får minst ett eksemplar av fanzinen.

Kurset passer både for nybegynnere og de som har tegnet en stund.

Aldersgruppe: 
Fra 13 år

Varighet:
3 dager (6 timer per dag)

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på
Kopimaskin

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)

Ta gjerne kontakt hvis du vil arrangere et fanzinekurs, eller hvis du vil vite mer.

tirsdag 8. mai 2018

Tegn Minicomics! (1 dag)

Minicomics er små tegneseriehefter man kan lage selv. Formatet er vanligvis A6, med en tegning per side.

I dette kurset starter vi med å tegne enkle figurer, og skriver et kort manus. Så deler jeg ut hefter med blanke sider, som kursdeltagerne tegner i. Til slutt har alle sitt eget, unike tegneseriehefte.

Aldersgruppe: 
Fra 10 år

Varighet: 
6 timer

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på


Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Fargeblyanter

Kurset passer både for nybegynnere og de med litt erfaring. Send meg gjerne en mail hvis du vil arrangere et Minicomics-kurs eller hvis du vil vite mer.

Tegn Minicomics! (2 dager)

Minicomics er små tegneseriehefter man kan lage selv. Formatet er vanligvis A6, med en tegning per side.

Dette kurset varer to dager. Første dag tegner vi enkle figurer, skriver manus og skisser historien. Andre dag rentegnes historien. Så tar vi flere kopier av seriene - og klipper, bretter og stifter dem sammen.

Til slutt har alle deltagerne flere kopier av sitt eget hefte - som kan gis bort i gave til venner og kjente.

Aldersgruppe: 
Fra 13 år

Varighet: 
2 x 6 timer

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på
Kopimaskin

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Sakser
Limstifter

Kurset passer både for nybegynnere og de med litt erfaring. Send meg gjerne en mail hvis du vil arrangere et Minicomics-kurs eller hvis du vil vite mer.

mandag 7. mai 2018

Splitt og pensel

Den tradisjonelle måten å rentegne serier er med pensel eller pennesplitt - dyppet i flytende tusj eller blekk.

I dette kurset viser jeg en rekke eksempler på hvordan de mest kjente serietegnerne har rentegnet seriene sine gjennom historien. Så får deltagerne teste ut pensler og pennesplitter på kopierte blyantskisser og tegneserieoriginaler.

Kurset passer for både nybegynnere og mer erfarne.

Aldersgruppe: 
Fra 16 år

Varighet:
3 timer

Utstyr jeg trenger:
Projektor

Ta gjerne kontakt hvis du vil arrangere et kurs som dette, eller hvis du vil vite mer.

Les mer:
Splitt og penselkurs på Serieteket
Kursliste

fredag 4. mai 2018

Tegneserieverksted

På dette verkstedet lærer elevene å tegne egne seriefigurer, så skriver og skisser de et kort tegneseriemanus. De får også se hvordan en serietegner jobber.

Tegneserieverkstedet er produsert i samarbeid med DKS Akershus.

Alderstrinn: 
Passer for både mellomtrinnet, ungdomsskole og vgs.

Varighet:
180 minutter, tilpasses skolens vanlige timeplan

Maks antall elever: 
Barneskole: 25
Ungdomsskole og vgs: 30

Jeg trenger: 
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på.

Elevene trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Eventuelt fargeblyanter

Det er en fordel hvis samme lærer kan være til stede under hele verkstedet.

Ta gjerne kontakt hvis dere vil arrangere Tegneserieverksted, eller vil vite mer.torsdag 3. mai 2018

Tegneserier og Tegnefilm

Først tegner elevene enkle figurer og lager et kort tegneseriemanus. Så viser jeg eksempler fra gamle tegneserier og tegnefilmer - og forklarer hva de to kunstformene har til felles. Til sist tegner jeg en kort animasjon på nettbrett, basert på elevenes forslag og idéer.

Dette verkstedet er utprøvet på Ekeberg skole. Les mer.

Alderstrinn:
5. - 7. trinn

Varighet:
180 minutter, tilpasses skolens vanlige timeplan

Maks antall elever:
25

Jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på.

Elevene trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Fargeblyanter

Det er en fordel hvis samme lærer kan være til stede under hele verkstedet.

Ta gjerne kontakt hvis dere vil arrangere et verksted som dette, eller vil vite mer.onsdag 2. mai 2018

Fleip og Fakta

Tegneserier kan formidle både underholdning og fakta. I verkstedet Fleip og Fakta lærer elevene begge deler. Kurset varer to skoledager.

Første dag lærer elevene å tegne enkle figurer og de lager et kort tegneseriemanus. I tillegg får de en innføring i tegneserienes historie og virkemidler.

Andre dag tar vi utgangspunkt i et tema som elevene nylig har lært om. Elevene tegner skisser basert på dette temaet. Så finner vi på en fortellerfigur og skriver et manus. Til sist tegner og fargelegger elevene sitt eget lille tegneseriehefte: En Minicomic.

Dette verkstedet er utprøvet på Solberg skole. Les mer.

Alderstrinn: 
5. - 7. trinn

Varighet:
2 skoledager

Maks antall elever: 
25

Jeg trenger: 
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på.
Kopimaskin
Papirkutter

Elevene trenger: 
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Eventuelt fargeblyanter

Det er en fordel hvis samme lærer kan være til stede under hele verkstedet.

Ta gjerne kontakt hvis dere vil arrangere et verksted som dette, eller vil vite mer.
tirsdag 1. mai 2018

Lag tegneserier

Først finner vi på forskjellige figurer sammen. Barna kommer med idéer, og jeg tegner. Jeg viser hvordan man kan tegne figurene med forskjellige uttrykk. Så tegner barna egne figurer.

Jeg viser noen av virkemidlene i tegneserier, som snakkebobler, lydord og fartsstreker. Så tegner jeg en serie på flipoveren, samtidig som barna tegner og skriver egne serier.

Aldersgruppe:
Passer for alle. Barn som ikke skriver selv, må få hjelp av foreldre eller andre voksne.

Varighet: 
Etter avtale

Utstyr jeg trenger:
Projektor
Flipover eller whiteboard å tegne på

Deltagerne trenger:
Blyant og papir (A4 kopipapir)
Fargeblyanter