tirsdag 1. september 2009

KrokitegningKroki (eller croqouis, som det heter opprinnelig) er en tegneøvelse som består av å lage raske skisser. Man skal prøve å gjengi et hovedinntrykk av motivet på tegne/skisseblokka på kortest mulig tid - ofte på bare noen minutter eller mindre. Det er en slags øvelsestegning, eller oppvarming. Å tegne kroki gir øvelse i hurtighet og oppfatningsevne.Tegningene i dette kapittelet er tegnet på en A3 skisseblokk med 3B-blyanter og kullstift. De er fra den gangen jeg gikk på tegnelinja, der vi startet hver dag med halvannen times frihåndstegning. Vi satt i ring med skisseblokka i fanget, og en etter en måtte vi stille oss i midten og bli tegnet av de andre. Læreren hadde stoppeklokke. Først fikk vi god tid - tre minutter per motiv - men gradvis ga han oss mindre tid å jobbe på. Etter et par måneder var vi nede på fem sekunder per tegning.
Det sier seg selv at når man har så lite tid må man droppe detaljene og konsentrere seg om hovedlinjene i motivet. På den måten lærte vi oss hva som var viktigst å få med når vi skulle gjengi en kroppspositur og den mest effektive måten å gjøre det på. Dette er selvfølgelig ypperlig trening for serietegnere, som ofte trenger å tegne figurer i bevegelse. Særlig i jobben med kladdemanus og blyantskissingen av originaltegningene er dette egenskaper som er gode å ha med seg.Alle skoler som underviser frihåndstegning har en eller annen variant av kroki-tegning på timeplanen. Av og til har de en blanding av kroki og akt (tegning etter naken modell). Det finnes øvelser der man kan tegne kroki på egen hånd (og kanskje jeg kommer tilbake til dem her på bloggen), men det mest effektive er å gjøre det sammen med andre - og med en erfaren tegner/tegnelærer som kan gi deg innspill på tegningene dine og utviklingen din.


Her kan du tegne kroki etter modeller.

Se også: Konturtegning.


1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.