onsdag 7. januar 2009

Cartoon

Øyvind Holen har en artikkel på sin blogg om hvordan norske filmanmeldere bruker bruker ordet "tegneserie" i anmeldelsene sine. Her er et utdrag:


"Blant filmanmelderne i Norges tre største aviser er kunnskapsløsheten om tegneseriemediet så endeløs dyp at kunstformen er redusert til et nedsettende adjektiv. Ord som ”tegneserie-aktig”, ”på tegneserienivå” og ”tegneseriefigurer” brukes for å vise hvordan en filmskaper ikke makter å gi sitt verk troverdighet og dybde."


Denne begrepsforvirringen illustrerer for meg at det er et nøkkelbegrep innen tegneseriefaget som vi ikke har et norsk ord for: Cartoon.


Ordet har flere betydninger, og noen av dem har vi gode norske oversettelser for. En vitsetegning (som Larsons gale verden og Rutetid) er en cartoon, og en kort tegnefilm/animasjonsfilm (som en Snurre Sprett-film) er en cartoon. Men en cartoon er også en spesifikk type tegning, som for eksempel denne:
Hva skal vi kalle denne typen tegning på norsk? Vi kan selvsagt kalle det en figur, men det beskriver bare motivet og ikke tegningen eller tegneteknikken. Vi kan ikke kalle dette en tegneserietegning, fordi det er en enkeltstående tegning og ikke en del av en tegneserie. Vi kan heller ikke kalle det en humortegning, for for cartoons er ikke alltid ment å være morsomme. Begrepene som ofte brukes på norsk er en karikert tegning eller at den er tegnet i en karikert stil. Dette er misvisende fordi en karikatur (caricature) er noe annet enn en cartoon. En karikatur er en tegning som overdriver noe tegneren har sett - oftest mennesker, men også gjenstander, landskaper og alt mulig annet. Mens en cartoon derimot er tegnet rett fra fantasien, som et visuelt uttrykk for en idé. Tegningen ovenfor er ikke en karikert versjon av et ansikt jeg har sett, det er idéen om et ansikt framstilt med enkle streker. Den mest presise benevnelsen på tegningen ovenfor, og teknikken som er brukt for å tegne den, er og blir en cartoon. Og det har vi ikke noe fullgodt norsk ord for.


Når det er sagt, så er jeg fullt klar over at dette er litt flisespikkeri fra min side. Ihvertfall siden jeg snakker med utgangspunkt i tegneseriemediet, som er en blanding av mange ulike måter å tegne på. Det er cartoon, karikatur, realisme, ekspresjonisme og en uendelig rekke andre teknikker og innfallsvinkler som flyter i hverandre og blandes. For eksempel er Donald Duck både en cartoon - idéen om hvordan en and kan se ut - og en karikert and. Snakkebobler kan ses på som en cartoony måte å gjengi lyd på, samtidig som det at todimensjonale figurer i et lydløst medium skulle kunne snakke med hverandre er en karikering av virkeligheten. Men hvis du er tålmodig med meg og lar meg spikke litt videre på flisa mi, så skal jeg prøve å komme til poenget.


Grunnen til at jeg savner begrepet cartoon på norsk er at det både er et mer presist og nøytralt ord for tegninger som kalles tegneserietegninger, humortegninger eller karikerte tegninger.


Og for å komme tilbake til begrepsforvirringen hos norske filmanmeldere: Hvis vi bytter ut ordet "tegneserie" med "cartoon" i eksemplene ovenfor klinger det hele litt bedre. Tegneserie-aktig blir da cartoon-aktig eller cartoony, på tegneserienivå blir da på cartoonnivå og tegneseriefigurer blir da cartoonfigurer. Siden cartoon betyr nettopp "forenklet idétegning" og "forenklet typetegning" er det det korrekte ordet å bruke i de nevnte sammenhengene. I amerikanske filmanmeldelser ville de sannsynligvis ha brukt ordene cartoony, on a cartoon level og cartoon characters.


Nå er det kanskje litt urealistisk å forvente at alle landets filmanmeldere plutselig skal begynne å bruke presise benevnelser fra tegneseriefaget, eller overvinne fordommene og kunnskapsmangelen om mediet. Vi må nok regne med fortsatt inkompetanse fra den kanten i mange år framover. Men vi som velger å fordype oss i å skrive og tegne serier må ihvertfall gjøre oss kjent med begrepet cartoon.


Framover kommer jeg til å bruke begreper som cartoony, cartoons, cartoonist, cartoonfigurer og tilsvarende her på denne bloggen, og nå vet du hva jeg legger i begrepet.


- Hvis du vil lese mer om begrepet cartoon, kan jeg anbefale boka Understanding Comics av Scott McCloud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.